ดู EPISODE ที่ผ่านมา

ตอนที่ 1

แนะนำตัว
11 กันยายน 2020

ตอนที่ 2

FNATIC & HP เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
18 กันยายน 2020

ตอนที่ 3

ACER เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
25 กันยายน 2020

ตอนที่ 4

HP เอเชียตะวันออก
2 ตุลาคม 2020

ตอนที่ 5

HP เอเชียตะวันออก
9 ตุลาคม 2020